Click for English versionโรคเส้นเลือดดำใหญ่ของจอประสาทตาตีบตัน
Central Retinal Vein OcclusionEnding Blindness
จบสิ้นเสียทีโรคที่ทำให้คนตาบอด

เทคนิคการนวดตาเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตาได้อย่างไร


คำบอกเล่าผู้ป่วยโรค CRVO รายที่ 1


คำบอกเล่าผู้ป่วยโรค CRVO รายที่ 2


พระบุญชู กัณหะกิติ


คุณ ธงชัย กายอรุณสิทธิ์


                โรคนี้เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยตาบอดถาวร ปกติจะพบโรคนี้เกิดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ แต่มาระยะหลังนี้ พบในคนอายุน้อยลงอย่างชัดเจน ถึงแม้จักษุแพทย์จะรู้จักโรคนี้มากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดโรคนี้ ฉะนั้น จึงยังไม่มีการรักษาที่แน่นอน
อาการ ตาข้างที่เป็นค่อยๆมัวลงเรื่อยๆจนบอดสนิท โอกาสที่การตีบตันจะเปิดได้เองก็มีบ้าง อย่างไรก็ตาม โรคนี้ถึงแม้ตาจะบอดแล้วก็ตาม แต่โรคอาจจะยังไม่จบ หากเกิดเส้นเลือดงอกแทรกซ้อนขึ้นมา ทำให้เกิดโรคต้อหินชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Neovascular Glaucoma ซึ่งเป็นต้อหินชนิดที่มีความดันลูกตาสูงมากและควบคุมยาก ตาจะบวมแดงและปวดทรมานมาก จนอาจจำเป็นต้องควักลูกตาออก
อาการแสดง ตรวจพบว่าการมองเห็น( V.A. )เลวลง การตอบสนองของรูม่านตาต่อแสง ( RAPD )ผิดปกติ
การตรวจจอประสาทตา โดยการหยอดยาขยายม่านตา พบว่า มีเลือดออกจากเส้นเลือดดำที่แตกอยู่ทั่วๆไป เป็นหย่อมสีแดงสดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีน้ำเลือดรั่วซึมออกมาเห็นเป็นหย่อมสีเหลือง เส้นเลือดดำจะพองขยายออกและคดเคี้ยว ศูนย์กลางจอประสาทตาที่เป็นส่วนสำคัญในการเพ่งมองและบริเวณขั้วประสาทตาจะมีลักษณะบวมน้ำ

กลไกการเกิดโรค เนื่องจากเส้นเลือดแดง ( Central retinal artery )และเส้นเลือดดำ ( Central retinal vein ) ที่นำพาเลือดเข้าและออกจากลูกตา ผ่านทางช่องของขั้วประสาทตา ที่มีแผ่น Lamina cribrosa รัดตรึงอยู่ จึงเชื่อว่า ความคอดของเส้นเลือดดำส่วนนี้ บวกกับผนังที่บางของเส้นเลือดดำ ทำให้มีโอกาสเกิดการตีบตันของเส้นเลือดดำจุดนี้ได้ทุกเมื่อ และจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคนี้มาหลายปี ได้สังเกตพบว่าเกือบทุกรายมีรอยฝ่อที่ขั้วประสาทตา ( Optic disc cupping ) เหมือนที่พบในโรคต้อหินเรื้อรัง และเมื่อใช้เลนส์ขยายส่องดู พบว่าบริเวณรอยฝ่อของขั้วประสาทตาที่มีแรงดันของลูกตาอัดเข้าไปด้วย จะตรึงเส้นเลือดดำให้เบี่ยงเบนหักมุมออกจากตรงกลางของขั้วประสาทตาไปตามขอบของรอยฝ่อ และนี่คือกลไกที่เป็นตัวกระตุ้น ( Trigger ) ให้เกิดการตีบตัน โดยมีแรงดันในลูกตาที่ขึ้นๆลงๆ เป็นตัวชี้ขาด เราทราบดีอยู่แล้วว่า ความเครียด ความตรากตรำและการอดนอน ทำให้ความดันลูกตาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะไปกดเส้นเลือดดำที่หักมุมในรอยฝ่อของขั้วประสาทตาจนทำให้เกิดการตีบตันขึ้นนั่นเอง ดังนั้น หลังจากการค้นพบว่า ระบบไหลเวียนเลือดเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของโรคต้อหินเรื้อรัง และได้ค้นพบต่อเนื่องไปถึงความสัมพันธ์ของระบบไหลเวียนเลือดภายในลูกตา และแผ่น Lamina cribrosa ( ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง Lamina cribrosa และ เส้นเลือดแดง/เส้นเลือดดำของจอประสาทตา) จึงนำไปสู่การรักษาเพื่อปรับคืนสมดุลย์ของกลไกทั้งสามด้วยการนวดตา ประกฎว่าสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคนี้ให้ดีวันดีคืนได้


ดังตัวอย่างผู้ป่วยต่อไปนี้
นายสุรชัย ... โทร.081-8683121
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา

นายทรงภูมิ ... โทร.097-0608295
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา

นส.ธิติมา ... โทร.087-5559888
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา

นส.นิภา ... โทร.081-7973514
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา

นส.ปภพพร ... โทร.086-5194162, 065-2236966
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา

นส.ปฐมาวดี ... โทร.091-5517244
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา

พระภิกษุพรวิรัตน์ ... อายุ 39 ปี
        เป็น Case CRVO(เส้นเลือดดำจอประสาทตาอุตตัน) ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ภายในเวลา 2-3 เดือน โดยใช้เลเซอร์ + ยาลดบวม + นวัตกรรมการนวดตา และไม่ต้องใช้ยาฉีด Anti-VEGFเข้าไปในลูกตา(Avastin หรือ Lucentis หรือ Eylea)
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา

นายคมสันต์ ...อายุ 30 ปี อาชีพ ทำธุรกิจร้านอาหารไทยที่ประเทศนิวซีแลนด์
        ประวัติ ตาซ้ายมัวมา 1 เดือน เข้ารับการตรวจกับจักษุแพทย์ทางด้านจอประสาทตาที่นิวซีแลนด์ วินิจฉัยเป็นโรค เส้นเลือดดำจอประสาทตาอุดตัน ( Central retinal vein occlusion ) แพทย์แจ้งว่าเป็นโรคที่รักษายาก และนัดดูอาการ 3 เดือน แต่ตามัวลงเรื่อยๆ จึงค้นข้อมูลพบว่า มีการรักษาโรคนี้ได้แล้วที่ประเทศไทย จึงตัดสินใจบินมารักษาทันที
        วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตรวจระดับการมองเห็น ตาขวา 20/20 ( อ่านตัวเลขแถวที่7 ถูกหมด ) ตาซ้าย 20/70-1 ( อ่านตัวเลขแถวที่ 3 ผิด 1 ตัว ) ตรวจจอประสาทตา พบว่าเป็นเส้นเลือดดำของจอประสาทตาอุดตัน และมีเลือดออกที่จอประสาทตาและบริเวณศูนย์กลางการมองเห็น ( Macula ) ทำให้การมองเห็นเลวลงมาก จึงได้เริ่มให้การรักษาด้วย เลเซอร์ + ยาลดบวม + การนวดตา
        วันที่ 26 ธันวาคม 2559 1 สัปดาห์หลังการรักษา ตรวจระดับการมองเห็น ตาซ้ายดีขึ้น 20/40-3 ( อ่านตัวเลขได้แถวที่ 5 ผิด 3 ตัว )
        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 6 สัปดาห์หลังการรักษา ตรวจระดับการมองเห็น ตาซ้ายดีขึ้นมาก 20/30-2 ( อ่านตัวเลขได้แถวที่ 6 ผิด 2 ตัว ) ตรวจจอประสาทตา ไม่บวม ไม่มีเลือดออกแล้ว อนุญาติให้บินกลับประเทศนิวซีแลนด์ได้
ภาพก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา 1 เดือน

นายวรินทร์ ...อายุ 46 ปี ภูมิลำเนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
        ประวัติ ตาซ้ายมัวมา 1 ปี แต่มัวมาก 1 เดือน เข้าตรวจกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้รับการวินิจฉัย เป็นโรคเส้นเลือดดำของจอประสาทตาอุดตัน และมีการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าไปในลูกตา แต่ผลการรักษายังไม่แน่นอน อาจจะสิ้นสุดลงด้วยตาบอด เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาล จึงได้ถามว่ามีที่ไหนที่จะรักษาโรคนี้ไม่ให้ตาบอดได้บ้าง ผู้อำนวยการจึงแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชัย
        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตรวจระดับการมองเห็น ตาขวา 20/20-3 ตาซ้าย 20/200 ( มองเห็นเพียงตัวเลขแถวบนสุดที่ระยะ 20 ฟุต ) ตรวจจอประสาทตา พบว่าเป็นเส้นเลือดดำแขนงล่างอุดตัน ( Branched retinal vein occlusion ) และมีเลือดออกในบริเวณศูนย์กลางการมองเห็น ( Macula ) ทำให้การมองเห็นเลวลงมาก จึงได้เริ่มให้การรักษาด้วย เลเซอร์ + ยาลดบวม + การนวดตา
        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 1 สัปดาห์หลังการรักษา ตรวจระดับการมองเห็น ตาซ้ายดีขึ้นมาก 20/50+2 ( อ่านตัวเลขได้แถวที่ 4-5 )
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 2 สัปดาห์หลังการรักษา ตรวจระดับการมองเห็น ตาซ้ายดียิ่งขึ้นอีก 20/20-1 ( อ่านตัวเลขได้แถวที่ 7 อ่านผิด 1 ตัว )
        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 3 สัปดาห์หลังการรักษา ตรวจระดับการมองเห็น ตาซ้ายดีเหมือนปกติแล้ว 20/20 ( อ่านตัวเลขได้แถวที่ 7 ไม่ผิดเลย )
ภาพจอประสาทตาก่อนการรักษา
ภาพจอประสาทตาหลังการรักษา 1 เดือน

นางเนตรนุช ... อายุ 44 ปี ภูมิลำเนา อ.เมือง พิษณุโลก
        ประวัติ สังเกตว่าตาซ้ายมัวมา 2 วัน ตรวจคลินิกตา ได้รับการวินิจฉัยเป็น เส้นเลือดดำจอประสาทตาอุดตัน ( CRVO ) และส่งไปรักษาต่อที่รพ.ในจังหวัด ได้ยากิน Aspirin และยาหยอดลดความดันลูกตา แต่แพทย์แจ้งว่าโรคนี้รักษายาก เนื่องจากมีเลือดออกที่จอตามากแล้ว ผุ้ป่วยจึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชัย
        วันที่ 9 กันยายน 2559 ตรวจวัดระดับการมองเห็น ตาขวา ปกติ ( 20/20 ) ตาซ้าย อ่านตัวเลขแถวบนสุดที่ระยะ 5 ฟุต ( 5/200 – 1 ) ให้งดยา aspirin และยาหยอดลดความดันลูกตา เริ่มการรักษาด้วย เลเซอร์ + ยาลดบวม + การนวดตา
        วันที่ 16 กันยายน 2559 ตาซ้าย อ่านตัวเลขแถวบนสุดที่ระยะ 20 ฟุต ( 20/200 + 1 )
        วันที่ 23 กันยายน 2559 ตาซ้าย อ่านตัวเลขแถวที่ 2 ได้ที่ระยะ 20 ฟุต ( 20/100 - 1 )
        วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตาซ้าย อ่านตัวเลขแถวที่ 3 ได้ที่ระยะ 20 ฟุต ( 20/70 + 2 )
ภาพก่อนรักษา
ภาพหลังการรักษา 1 เดือน

นาย อัครพล ... อายุ 58 ปี
        ประวัติ ตาขวามัวมา 2 สัปดาห์ ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่าจอประสาทตาขวาบวม มีเลือดรั่ว ซึม และแตกออกจากเส้นเลือดดำ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเส้นเลือดดำของจอประสาทตาอุดตัน ( CRVO ) ได้รับยากิน Aspirin ยาหยอดตา และแนะนำให้ฉีดยา Anti VEGF เข้าไปในลูกตา แต่ผู้ป่วยไม่มั่นใจในผลการรักษา จึงมาตรวจที่โรงพยาบาลเอกชัย หลังจากนั้น ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำให้งดยา Aspirin ทันที เพราะจะทำให้เลือดออกและจอประสาทตาบวมมากขึ้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของจักษุแพทย์ส่วนหนึ่งที่เชื่อว่า สาเหตุของการอุดตัน เกิดจากลิ่มเลือดหลุดมาจากส่วนอื่นของร่างกาย จึงใช้ยาละลายลิ่มเลือดในการรักษา แต่ลืมนึกถึงผลข้างเคียงของยา ที่ทำให้เลือดออกมากขึ้น ทำลายจอตามากขึ้น และการมองเห็นจะยิ่งเลวลง ดังนั้น หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องที่โรงพยาบาลเอกชัย การมองเห็นจึงดีวันดีคืน ดูหลักฐานภาพถ่ายจอประสาทตา ก่อนและหลังการรักษา
ภาพก่อนรักษา
ภาพหลังการรักษา

นางสาว ธัญญ์ธิสา อายุ 54 ปี อาชีพ ค้าหุ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์
        ประวัติ ตาขวาพร่ามัวมา 10 วัน เข้ารับการตรวจกับจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเส้นเลือดดำของจอประสาทตาอุดตัน ( CRVO ) และตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุ แต่ไม่พบความผิดปกติ จึงแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รพ.เอกชนอีกแห่งหนึ่ง จักษุแพทย์แนะนำให้รักษาโดยการฉีดยาเข้าไปในลูกตา 3 เข็มแรก ทุก 1 เดือน และต่อไป ทุก 3 เดือน ราคายา มี 3 ชนิด คือ Avastin เข็มละ 10,000 บาท Lucentis เข็มละ 60,000 บาท Eylea เข็มละ 1 แสนบาท แต่เมื่อผู้ป่วยถามว่า ฉีดแล้วหายไหม? ฉีดนานเท่าไร? และจะมองเห็นดีขึ้นไหม? จักษุแพทย์บอกว่า ตอบไม่ได้ ผู้ป่วยจึงปฏิเสธการรักษา และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ จนพบนวัตกรรมการนวดตา หลังจากสอบถามข้อมูลจนมั่นใจแล้ว จึงตัดสินใจรับการรักษาด้วยวิธีใหม่นี้
        10 March 2016 เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชัย การมองเห็น ตาขวา 20/200 ตาซ้าย 20/30 Fundus examination ตรวจจอประสาทตาของตาขวาพบว่า จอตาบวม เส้นเลือดดำโป่งพองและหงิกงอ มีเลือดออกจากเส้นเลือดที่ปริแตก เริ่มการรักษาด้วยนวัตกรรมการนวดตา + Laser + ยาลดบวม
        17 March 2016 1 สัปดาห์หลังการรักษา การมองเห็นของตาขวาฟื้นตัวมาก 20/70
        24 March 2016 2 สัปดาห์หลังการรักษา การมองเห็นดีชึ้นอีก 20/40-2 ph 20/30-1

ภาพก่อนรักษา (ถ่ายจากโรพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี )
ภาพหลังการรักษา

นาง ลำพวน ... อายุ 51 ปี อาชีพ ค้าขาย
        Case CRVO+DR ตาขวา
ภาพก่อนรักษา
ภาพหลังการรักษา 4 เดือน

นาย ธนวัฒน์ ... อายุ 37 ปี
        Case BRVO ตาขวา
ภาพก่อนรักษา การมองเห็น 20/200
ภาพหลังการรักษา 2 เดือน การมองเห็น 20/50

นาย สมเกียรติ ... อาชีพ วิศวกร อายุ 44 ปี
        ตาขวามัวมา 10 วัน ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเส้นเลือดดำของจอประสาทตาอุดตันและได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ภาพก่อนรับการรักษา การมองเห็นตาขวา VA 20/100
ภาพหลังการรักษา 3 เดือน การมองเห็นตาขวา VA 20/30

นางสาว สุกานดา อายุ 26 ปี
        นักศึกษาปริญญาโทที่ประเทศเยอรมันนี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีประวัติตาขวาพร่ามัว จึงบินกลับประเทศไทยในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา และเข้า รับการตรวจกับจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลตา ย่านปิ่นเกล้า ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเส้นเลือดดำของจอประสาทตาอุดตัน และบอกว่ารักษาไม่หาย
        ต้องฉีดยาเข้าไปในลูกตาเป็นปีๆ และแนะนำให้ไปตรวจหาสาเหตุ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านซอยนานา ผล MRI สมอง ปกติ หัวใจ ปกติ
        ประวัติการรักษา 28 December 2015 เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชัย การมองเห็น ตาขวา 20/70 ตาซ้าย 20/20 Fundus examination ตรวจจอประสาทตาของตาขวาพบว่า จอตาบวม เส้นเลือดดำโป่งพองและหงิกงอ มีเลือดออกจากเส้นเลือดที่ปริแตก เริ่มการรักษาด้วยนวัตกรรมการนวดตา
        04 January 2016 1 สัปดาห์หลังการรักษา การมองเห็นของตาขวาฟื้นตัวมาก 20/40-2
        14 January 2016 2 สัปดาห์หลังการรักษา การมองเห็นดีชึ้นอีกเล็กน้อย 20/40+2
        28 January 2016 1 เดือนหลังการรักษา การมองเห็นดีชึ้นอีก 20/30-2
        เตรียมบินกลับไปเยอรมันนี เพื่อเรียนต่อ
รูปถ่ายจอประสาทตาก่อนการรักษา
รูปถ่ายหลังการรักษา 5 สัปดาห์

นายธงชัย กายอรุณสิทธิ์ อายุ 51 ปี จ.นนทบุรี โทร. 081-6494837, 02-9859700
        ประวัติการรักษา ได้รับการวินิจฉัยเป็น CRVO เคยรักษาที่รพ.จักษุรัตนิน และรพ.เจ้าพระยา เคนได้รับการรักษาด้วยยาฉีด Avastin 2 ครั้ง เคยรับประทานยา Aspirin
         วันที่ 3 มิถุนายน 2554 เริ่มเข้ารับการรักษาด้วยเทคนิคการนวดตา การมองเห็นเลวลงตามลำดับจนถึง 20/100
         วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 การมองเห็นดีเกือบปกติ 20/20-2
รูปถ่ายจอประสาทตาก่อนการรักษา
รูปถ่ายหลังการรักษา

นางสาว รัตนาพร แก้วบำรุง (กำลังตั้งครรภ์ 7 เดือน) อายุ 34 ปี

โทร. 084-052-5977 ที่อยู่ อ. เมือง จังหวัด ภูเก็ต
ตาขวาเส้นเลือดดำอุดตัน
ตาซ้ายเส้นเลือดดำอุดตัน

นาง สุวรี เพิ่มทวีผล อายุ 46 ปี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 081-2793468
        ประวัติ 5 ปีก่อน ตาขวา มืดมัว ไปตรวจที่โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ได้รับการวินิจฉัยเป็น โรคเส้นเลือดดำจอประสาทตาอุดตันและมีเลือดออก
        ได้รับการรักษาโดยการฉีดยา ( Anti VEGF ) เข้าลูกตา และตามด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตา
        2 ปีต่อมา เกิดอาการตามืดมัวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จักษุแพทย์ที่รัตนินแนะนำให้รับการผ่าตัด แต่ไม่รับรองผล จึงตัดสินใจเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล คอ หู ตา จมูก
        หลังจากได้รับการฉีดยาเข้าลูกตาและตามด้วยการยิงเลเซอร์จอประสาทตาเสริม อาการค่อยๆดีขึ้น แต่การมองเห็นหลังจากคงที่อยู่สักระยะหนึ่ง ก็ค่อยๆเลวลง อย่างช้าๆ
        ผู้ป่วยจึงค้นหาวิธีรักษาอื่นๆ และเข้ารับการรักษาด้วยการนวดตา เมื่อวันที่ 8 พย. 52 สายตาแรกรับ 20/70 pin hole 20/50 + 2
        หลังการนวดตาเป็นเวลา 1 เดือน สายตาดีขึ้น เป็น 20/30 - 1 และคงที่มาตลอด จนถึงปัจจุบัน

นาง อรัญญา .... อายุ 45 ปี โทร. 081-7345254
นาง สุกรี .... อายุ 46 ปี โทร. 081-2793468

นาย สนอง ฉัตรแก้ว อายุ 42 ปี จ.อยุธยา โทร. 081-2517293
         5 ก.พ. 2554 การมองเห็นตาซ้าย 20/70-2 เริ่มรักษาด้วยการนวดตา
         12 ก.พ. 2554 การมองเห็นตาซ้าย 20/30-1
         19 ก.พ. 2554 การมองเห็นตาซ้าย 20/20-1
นางขันทอง แซ่บาง อายุ 72 ปี โทร.02-4484297
         รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า วินิจฉัย Branch retinal vein occlusion ตาซ้าย และจักษุแพทย์แจ้งว่า โรคนี้รักษาไม่ได้
         วันที่ 20 มิย. 2554 V.A.,LE 20/200 เริ่มรักษาด้วยการนวดตา
         วันที่ 15 สค. 2554 V.A.,LE 20/30-1
นายวีรศักดิ์ ไชยศรีมณีพรรณ โทร. 086-3444830
         วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ได้รับการวินิจฉัยเป็น BRVO การมองเห็น 20/200
                                                  เริ่มการรักษาด้วยการนวดตา
         วันที่ 1 มิถุนายน 2555 การมองเห็น 20/30+3
นางชุติมา วงษ์พระลับ อายุ 49 ปี อาชีพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 086-8556401
        ประวัติการรักษา ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค CRVO และรับการรักษาที่คณะแพทย์ขอนแก่นมา 2 ปี
        ได้รับการฉีดยา Lucentis เข้าไปในลูกตา 6 ครั้ง และทานยา Aspirin มาต่อเนื่อง ปัญหาคือ มีเลือดออกในวุ้นตาบ่อยๆ ช่วงหลังเป็นเกือบทุกเดือน
        จึงค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบว่ามีความหวังในการรักษาโรคนี้ในประเทศไทยแล้วหลังจากรักษาด้วยการนวดตา อาการเลือดออกในวุ้นตาก็หยุดหายไปเลย
        อาการปวดตา 2 ข้าง ทีเคยเป็นมานาน ก็หายไปเช่นกัน สุขภาพตาโดยรวมดีขึ้นเป็นลำดับขณะนี้หายขาดจากโรคแล้ว และยังคงนวดตาทั้ง 2 ข้างอยู่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคนี้อีกทั้ง 2 ตา
น.ส. มนัสนิตย์ กลิ่นกุล โทร. 080-2499564 E-mail: [email protected]
        ประวัติ เป็นบัณฑิตฝึกสอนภาษาไทยที่สหรัฐอเมริกา
        มิถุนายน 2555  มีอาการตาขวาพร่ามัวลง เข้ารับการตรวจกับจักษุแพทย์ที่สหรัฐฯพบว่าเป็นโรคเส้นเลือดดำจอประสาทตาอุดตัน และรับทราบว่ายังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ จึงค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และบังเอิญพบว่ามีการรักษาได้แล้วในเมืองไทย         จึงบินกลับประเทศไทย
        วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  เข้ารับการตรวจรักษาด้วยเทคนิคการนวดตา
          ระดับการมองเห็นในวันแรก ( สรวมแว่น ) ตาขวา 20/200-1  ตาซ้าย 20/20
          ตรวจจอประสาทตา พบว่าตาขวาเป็น CRVO ชัดเจนแล้ว มีเลือดออกที่จอประสาทตาครึ่งล่างมากกว่าครึ่งบน
        วันที่ 7 สิงหาคม 2555  ผู้ป่วยแจ้งว่าการมองเห็นดีขึ้น
          ระดับการมองเห็นในวันนี้ ( สรวมแว่น ) ตาขวา 20/30  ตาซ้าย 20/20
        วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ผู้ป่วยแจ้งว่าการมองเห็นดีขึ้นอีก
          ระดับการมองเห็นในวันนี้ ( สรวมแว่น ) ตาขวา 20/20-1  ตาซ้าย 20/20
นาง พรทิพา สุขแพทย์ อายุ 40 ปี อาชีพ พยาบาล รพ.สมุทรปราการ โทร 087-0040721 (กรุณาโทรปรึกษานอกเวลาราชการ)
        การมองเห็นดีขึ้นจาก 20/200 เป็น 20/30
นาง วิไลพร เหลืองวิทยาการอายุ 55 ปี เป็นโรคแขนงเส้นเลือดดำอุดตัน(BRVO)โทร 089-8806263,02-4672211
นางสุวรรณา ตรองจิตต์ อายุ 35 ปี อาชีพ พยาบาล โทร.090-9810950
        ประวัติ 8 เดือนก่อนรู้สึกตาขวามัว รับการตรวจจากอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์จากมหาลัยแห่งหนึ่ง พบว่าเป็นโรคเส้นเลือดดำจอประสาทตาอุดตัน และรับการรักษาโดยการฉีดยา Lucentis เข้าไปในลูกตา 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน อาการไม่ดีขึ้น
        วันที่ 5 พ.ย. 2555 เข้ารับการรักษาด้วยเทคนิคการนวดตา การมองเห็นตาขวา 20/200
        วันที่ 19 พ.ย. 2555 การมองเห็นดีขึ้นมาก การมองเห็นตาขวา 20/40
พระบุญชู กัณหะกิติ อายุ 73 ปี โทร. 080-5934068
        วัดธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
        ประวัติ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเส้นเลือดดำจอตาอุดตัน CRVO จากรพ.ธรรมศาสตร์
        หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการนวดตาแล้ว โรคหายขาด การมองเห็นดีขึ้นบ้างแล้ว
นาง สกลวรรณ วรรณขจีพิบูลย์ อายุ 57 ปี โทร. 089-1172530, 02-2912225
        บางคอแหลม กรุงเทพ
นาง สุรีรัตน์ ปัญญาดี อายุ 51 ปี โทร. 081-7893461
        พยาบาล รพ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
นาย พิษณุ สมตัว อายุ 32 ปี โทร. 087-1461913
        อ.แกลง จ.ระยอง
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีอิทธิยาเวทย์ อายุ 56 ปี โทร. 082-0664491
        อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
นางสาว วราทิพย์ โรจน์ธนะการค้า อายุ 48 ปี โทร. 089-5096010
        บางนา จ.กรุงเทพฯ
Mr.Heng Cheng Kieอายุ 85 ปี สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
        ประวัติการรักษา ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็น Severe CRVO ของตาขวา จักษุแพทย์บอกว่ารักษาไม่ได้ แต่ให้ยาหยอดลดความดันตา Timoptol และ Xalatan มาหยอด
        วันที่ 14 มกราคม 2556 ระดับการมองเห็น ตาขวา Fc 1 ฟุต ตาซ้าย 20/20-1 และเริ่มรักษาด้วยเทคนิคการนวดตา
        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับการมองเห็น ตาขวาเรื่มดีขึ้น Fc 2 ฟุต ตาซ้าย 20/20-1
        วันที่ 4 มีนาคม 2556 ระดับการมองเห็น ตาขวาดีขึ้นอีก Fc 3 ฟุต ตาซ้าย 20/20
        วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ระดับการมองเห็น ตาขวาดีขึ้นมาก 6/200 ตาซ้าย 20/20-1
น.ส.สุภาพร สายวงศ์ฝั้น อายุ 30 ปี  โทร.089-5538729
        ประวัติการรักษา ตาขวามัว 2 เดือน ตรวจพบที่รพ.จักษุรัตนินและส่งต่อไปรักษาที่รพ.จุฬา
       วันที่ 10 ต.ค. 2556 ระดับการมองเหติดต่อเข้ารับการรักษาด้วยเทคนิคการนวดตาการมองเห็น ตาขวา นับนิ้วได้ที่ระยะ 2 ฟุตครึ่ง ตาซ้าย 20/20-2 ผู้ป่วยเครียดมาก เพราะตาขวาใกล้บอดแล้ว
       วันที่ 16 ต.ค. 2556 การมองเห็น ตาขวา 20/70-1 ตาซ้าย 20/20-1
        วันที่ 30 ต.ค. 2556 การมองเห็น ตาขวา 20/30-1 ตาซ้าย 20/20-2
        วันที่ 18 พ.ย. 2556 การมองเห็น ตาขวา 20/30-1 ตาซ้าย 20/20-2 หายเครียดแล้ว และมั่นใจแล้วว่าตาไม่บอดแน่
น.ส.สุนทรี จีรภัทร์ อายุ 28 ปี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 093-1073495
        ประวัติการรักษา
       วันที่ 5 พ.ย. 2555 มีประวัติ ตาขวามัว 2 สัปดาห์ ไปตรวจรพ.พญาไท ศรีราชา พบว่าเป็นโรคเส้นเลือดดำ จอประสาทตาอุดตัน ไม่มีวิธีรักษา และมีโรคประจำ ตัวคือโรค SLE การมองเห็น ตาขวา 7/200 ( มัวมาก ) ตาซ้าย 20/20-3 เริ่มรักษาด้วยเทคนิคการนวดตา
       วันที่ 12 พ.ย. 2555 กการมองเห็น ตาขวา 20/70-1 ( เริ่มเห็นดีขึ้น ) ตาซ้าย 20/20-2
        วันที่ 24 ธันวาคม 2555 การมองเห็น ตาขวา 20/50-2 ( ดีขึ้นอีก ) ตาซ้าย 20/20-2
        วันที่ 21 มกราคม 2556 การมองเห็น ตาขวา 20/40-1 ( ดีขึ้นอีก ) ตาซ้าย 20/20-2
        วันที่ 5 มีนาคม 2556 การมองเห็น ตาขวา20/30-3 ( ดีขึ้นอีก ) ตาซ้าย 20/20-1
        วันที่ 21 มิถุนายน 2556 การมองเห็น ตาขวา 20/20-3 ( ดีขึ้นอีก ) ตาซ้าย 20/20-1
        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 การมองเห็น ตาขวา 20/20-1 ( ดีขึ้นมากแล้ว ) ตาซ้าย 20/20-1
นางมันทนา ตั้งในไตรสรณะ อายุ 50 ปี โทร.081-37319822 , 0816438582
        ประวัติการรักษา
       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ตรวจพบโรคเส้นเลือดดำ อุดตัน จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง การมองเห็น ตาขวา 20/100 ตาซ้าย ปกติ 20/20 เริ่มรักษาด้วยเทคนิคการนวดตา
       วันที่ 16 ธ้นวาคม 2556 การมองเห็น ตาขวา 20/30 มองผ่านรู 20/20ติดต่อ นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
e-mail [email protected]
ติดต่อเข้ารับการรักษา ศูนย์ฟื้นฟูประสาทตาและการมองเห็น โรงพยาบาลเอกชัย.
โทร. 084-646-4422


แก้ไขล่าสุด 01/11/2020

กลับสู่หน้าหลักงานวิจัยของน.พ. สมเกียรติ